» FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak często powinienem wykonywać przeglądy okresowe kasy?

Przeglądy okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż co 24 miesiące, a obowiązek ich wykonywania wynika z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi iż podatnik jest zobowiązany zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.
Czy można samodzielnie programować kasę?

Większość danych związanych z użytkowaniem kas (towary, stawki podatku VAT, nagłówek paragonu, godzinę) użytkownik może programować samodzielnie. Należy jednak mieć świadomość, że ewentualne błędy popełnione przy programowaniu kasy mogą wpływać na poprawność rozliczenia z urzędem skarbowym, dlatego też zalecamy wykonanie takiej usługi przez naszą firmę.


Co zrobić w wypadku wystawienia błędnego paragonu?

W sytuacji wystawienia błędnego paragonu należy odnotować taki fakt w ewidencji korekt i zwrotów. Bardzo ważne jest zachowanie oryginału takiego paragonu! Ewidencję korekt i zwrotów możemy prowadzić w formie zeszytu, w naszej firmie dostępne są również dedykowane wydawnictwa. Nie ma możliwości usunięcia takiego paragonu z pamięci urządzenia!


Czy mogę anulować paragon?

Wystawiając paragon, przed jego zakończeniem dostępna jest pełna jego edycja. Można z paragonu usunąć zarówno pojedyncze pozycje jak i anulować cały paragon. Nie ma natomiast możliwości anulowania paragonu po jego zatwierdzeniu. W takiej sytuacji należy fakt błędnie wystawionego paragonu odnotować w ewidencji korekt i zwrotów.


Nie mogę wykonać raportu miesięcznego.

Urządzenia fiskalne generują raporty miesięczne na podstawie raportów dobowych wykonanych w poszczególnych dniach. Dlatego też bardzo ważne jest aby w każdym dniu w którym prowadzona była sprzedaż wykonać na koniec dnia raport dobowy. Jeżeli urządzenie nie generuje raportu miesięcznego najczęściej oznacza to, że w zadanym miesiącu nie była prowadzona  sprzedaż lub w mimo prowadzania sprzedaży nie został wykonany żaden raport dobowy.


Dostałem decyzję o nadaniu numeru ewidencyjnego - co mam zrobić?

Numer ewidencyjny urządzenia fiskalnego nadawany jest przez urząd skarbowy w celu identyfikacji urządzeń. Nadany numer podatnik ma obowiązek umieścić w sposób trwały na obudowie urządzenia i w książce serwisowej.


Czy mogę kasę przenieść w inne miejsce?

Oczywiście użytkownicy urządzeń fiskalnych mają możliwość zmiany miejsca instalacji. Zmieniając adres, pod którym użytkowana jest kasa należy pamiętać, że taki fakt należy zgłosić do urzędu skarbowego i firmy prowadzącej serwis. Konieczna jest również zmiana danych zapisanych w nagłówku urządzenia.


Zgubiłem książkę serwisową - co zrobić?

W sytuacji gdy zostanie utracona książka serwisowa podatnik powinien wystąpić do producenta urządzenia za pośrednictwem firmy serwisowej o wydanie duplikatu takiej książki. Należy również o tym fakcie powiadomić urząd skarbowy.


Jak wykonać raport dobowy za wczorajszy dzień?

Nie ma możliwości zmiany daty raportu dobowego. Raport dobowy powinno się wykonywać na zakończenie dnia, w którym prowadzona była sprzedaż. W sytuacji gdy taki raport nie został wykonany to sprzedaż, która nie została wyraportowana zostanie przypisana do dnia, w którym wykonany zostanie kolejny raport dobowy.


Jak zmienić datę w kasie?

Wszystkie urządzenia fiskalne umożliwiają modyfikacje zegara tylko w zakresie +/- jednej godziny.


Jak zrobić raport sprzedaży alkoholu do koncesji?

Praktycznie wszystkie modele kas umożliwiają taką możliwość, jednak wymagają wcześniejszego przygotowania odpowiedniej konfiguracji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani możliwością drukowania takiego raportu ze swojego urządzenia prosimy o kontakt z naszym serwisem.


Czy kasa sama zmieni czas na letni/zimowy?

Urządzenia fiskalne umożliwiają zmianę czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, jednak nie wykonują tego w sposób automatyczny. Użytkownik taką zmianę musi wykonać samodzielnie.


Czy moja kasa ma wbudowany akumulator?

Wszystkie urządzenia wyposażone są w akumulator.


Czy mogę naprawić u państwa kasę zakupioną w innym serwisie?

Oczywiście, że tak – nasza firma może zająć się obsługa urządzeń zakupionych i serwisowanych w innych firmach. Zmiana firmy serwisowej wymaga zachowania kilku formalności, w związku z czym zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w sytuacji gdy planują Państwo przekazanie nam obsługi serwisowej swoich urządzeń.


Zakończyłem działalność - co mam zrobić z kasą fiskalną?

Likwidując działalność należy dokonać wyrejestrowania urządzeń fiskalnych w urzędzie skarbowym. Podatnik wypełnia wniosek o wyrejestrowanie urządzenia (dostępny na stronach internetowych urzędów skarbowych lub naszej firmy) i składa w odpowiednim urzędzie. Następnie należy dostarczyć do naszej firmy urządzenie wraz z książką serwisową i zasilaczem w celu wykonania wydruków raportów rozliczeniowych. W międzyczasie urząd skarbowy wyznacza termin dokonania czynności wyrejestrowania urządzeń. W wyznaczonym terminie w siedzibie urzędu skarbowego w obecności podatnika i serwisanta następuje wyrejestrowanie urządzeń.


Czy muszę zrobić raport dobowy jeżeli nie prowadziłem sprzedaży?

Podatnicy mają obowiązek wykonywania raportów dobowych w dniach, w których prowadzona była sprzedaż. Nie ma więc wymogu drukowania raportów dobowych w dni, w których nie była prowadzona sprzedaż.

Przejdź do strony głównej

Dlaczego STOPERBIS ?

Od wielu lat Stoperbis zajmuje czołową pozycje na rynku sprzedaży i profesjonalnego serwisu kas fiskalnych i drukarek fiskalnych w kujawsko-pomorskim a szczególnie w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą urządzeń oraz programów magazynowych dla sklepu, restauracji i hoteli oraz urządzeń gdzie znaczące pozycje stanowią kasy fiskalne i drukarki fiskalne. Znajdziecie tu Państwo cały szereg tanich i prostych w użyciu oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń, które sprzedajemy i serwisujemy już od 25 lat.
Zapraszamy do naszego salonu w Bydgoszczy:

PHU Stoperbis Kasy Fiskalne Drukarki Fiskalne Wagi Metkownice
Bydgoszcz, ul. M. Konopnickiej 22B 

Zapraszamy do współpracy
Stoperbis Mariusz Radomski Aleksandra RadomskaStoperbis