» Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo

Od dnia  25 maja 2018 r. wchodzą w życie zmodyfikowane przepisy z zakresu ochrony danych osobowych związane z Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (zwanym dalej „RODO”). Dlatego też pragniemy poinformować Państwa w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Administratorem Danych, czyli podmiotem zarządzającym przetwarzaniem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Stoper Bis” sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Marii Konopnickiej 22b.

Dostęp do informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą firmę jest możliwy poprzez adres e-mail: Mariusz.Radomski@stoperbis.pl lub listownie

PHU Stoper Bis sp.j.

85-124 Bydgoszcz, ul. M. Konopnickiej 22b

 

Państwa dane wykorzystujemy w następujących sytuacjach:

- obsługa sprzedaży towarów i usług,

- rozpatrywanie skarg i reklamacji,         

- dochodzenie roszczeń związanych z dokonaną sprzedażą,

- windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych,

- gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie statystyk i analiza danych,

- prowadzenie działań marketingowych produktów i usług na podstawie oddzielnie uzyskanych zgód,

- obsługa zgłoszeń serwisowych w celu zapewnienia rozliczalności.

 

W celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i Państwa oczekiwaniami, funkcjonowania naszego Podmiotu dane osobowe, które przetwarzamy możemy przekazać innym firmom, w szczególności:

- instytucjom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,

- bankom, w razie konieczności prowadzenia rozliczeń

- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w związku z obowiązującymi przepisami (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Policja, Prokuratura, itp.)

 

Prowadząc działalność gospodarczą jesteśmy zobowiązani do zachowania dokumentacji zawierających Państwa dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Państwa Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów firmy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,

- usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 

W sytuacji gdy uznacie Państwo że przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Państwa Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

 


Przejdź do strony głównej

Dlaczego STOPERBIS ?

Od wielu lat Stoperbis zajmuje czołową pozycje na rynku sprzedaży i profesjonalnego serwisu kas fiskalnych i drukarek fiskalnych w kujawsko-pomorskim a szczególnie w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą urządzeń oraz programów magazynowych dla sklepu, restauracji i hoteli oraz urządzeń gdzie znaczące pozycje stanowią kasy fiskalne i drukarki fiskalne. Znajdziecie tu Państwo cały szereg tanich i prostych w użyciu oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń, które sprzedajemy i serwisujemy już od 25 lat.
Zapraszamy do naszego salonu w Bydgoszczy:

PHU Stoperbis Kasy Fiskalne Drukarki Fiskalne Wagi Metkownice
Bydgoszcz, ul. M. Konopnickiej 22B 

Zapraszamy do współpracy
Stoperbis Mariusz Radomski Aleksandra RadomskaStoperbis