» » Ważne oświadczenie o zasadach ewidencji na kasach

Ważne oświadczenie o zasadach ewidencji na kasach

Data dodania: 07-05-2019
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29-04-2019 w sprawie kas rejestrujących, każdy podatnik zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie z osobą, która prowadzi u niego ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Druk oświadczenia można pobrać tutaj

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29-04-2019 w sprawie kas rejestrujących, każdy podatnik zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie z osobą, która prowadzi u niego ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Druk oświadczenia można pobrać tutaj

Informacja o zasadach ewidencji

A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
i wystawiania paragonu fiskalnego:


1. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej.
2. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania.
3. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).
4. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.
5. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą dokonania tej sprzedaży.
6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej.
7. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.

B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego:

1. Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)).
2. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży podatnika, która powinna być opodatkowana.
3. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon fiskalny (faktura) oznacza,
że sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie wydano paragonu fiskalnego (faktury).

Powyższy tekst zawarty jest w rozporządzeniu MF z 29-04-2019 (poz 816)

Przejdź do strony głównej

Dlaczego STOPERBIS ?

Od wielu lat Stoperbis zajmuje czołową pozycje na rynku sprzedaży i profesjonalnego serwisu kas fiskalnych i drukarek fiskalnych w kujawsko-pomorskim a szczególnie w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą urządzeń oraz programów magazynowych dla sklepu, restauracji i hoteli oraz urządzeń gdzie znaczące pozycje stanowią kasy fiskalne i drukarki fiskalne. Znajdziecie tu Państwo cały szereg tanich i prostych w użyciu oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń, które sprzedajemy i serwisujemy już od 25 lat.
Zapraszamy do naszego salonu w Bydgoszczy:

PHU Stoperbis Kasy Fiskalne Drukarki Fiskalne Wagi Metkownice
Bydgoszcz, ul. M. Konopnickiej 22B 

Zapraszamy do współpracy
Stoperbis Mariusz Radomski Aleksandra RadomskaStoperbis